rhy.fi
Metsästys

PIENRIISTAN METSÄSTYS

Pienriistan metsästys on sallittua metsästyslain puitteissa ja valtion ajoin, ellei muuta mainintaa.

  • Kiintiöt ja muut rajoitukset

Sorsastus - ilman kiintiöitä, huomioi sorsastuksen rauhoitusalueet

Metso - 1 uros

Teeri - 3 urosta, enint. 1/pvä

Metsäpyy - 3 kpl

Peltopyy - Anomuksesta seuran pj. voi myöntää lupia

Kyyhky - ei kiintiötä, sallittu myös rauhoitusalueilla (pl. Pasto – Jaskarin hevostila)

Fasaani - 1kpl, Kyrösnevalla vasta viimeisen KAER kokeen jälkeen.

Metsäjänis - 3 kpl enint. 1/pvä

Rusakko - ei kiintiötä, sallittu myös rauhoitusalueilla. Kyläjahteja suositellaan.

Pienpedot - metsästystä suositellaan riistakantojen vahvistamiseksi

Kanadanmajava - Pyynti vapaa. Ilmoitus jahtiin menosta Jukka Niemelälle.

Euroopanmajava - Riistakeskuksen ML 10 pyk. Mukaisella pyyntiluvalla

Villisika - Havainnoista ilmoitettava Juha Koliinille 0500-943812 tai seuran Pj:lle. Pyynti muuten vapaa.

Metsäkauris - Ei kiintiötä, johtokunta voi keskeyttää jahdin tarvittaessa. Kevätpukkijahti sallitaan, ei kiintiötä. Metsästys sallittu myös rauhoitusalueilla. Kauriin ampumisesta on tehtävä kaatoilmoitus Suomen riistakeskus pohjanmaalle ja siitä ilmoitus seuran sihteerille.

Metsähanhi, riekko ja orava rauhoitettuja.

  • Metsästyksessä huomioitavaa!

- Huomaa että riistakeskus voi lisäksi rajoittaa joidenkin lajien metsästystä. Tarkista mahdollinen rajoitus www.riista.fi

- Vältetään kuvilta / pelloilta kanalintujen metsästystä

- Etäisyys lähimpään taloon väh. 150 m

- Hylsyt talteen – ei pelloille !

- Viljapeltojen tallaaminen on kielletty

- Heinämailla ajaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa.

- Yksityis- ja peltoteiden käyttöä tulee välttää, jos käytöstä aiheutuu vaurioita.

- Muista: Eläin on tunnistettava ennen laukausta.

Omariistan aluekoodit peura- ja hirvijahtiin 2021

Koiratutkaohjelmiin liitettävät omariistan aluekoodit:

Hirvi - Peura
Alueen tunnus: EHD6QTSXE7

Pienriista
Alueen tunnus:   


Koirakoemaastojen varaukset
Maastovastaava
:  Jari Holma 050-342 9846

Pienpetometsästys seurojen raja-alueilla.

Pienpetometsästyssopimus

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua